Вашата транспортна
реклама

Уеб сайтове

Уеб сайтът представлява съвкупността от файлове (снимки), страници, менюта, подстраници с информация за дадена фирма, организация или частно лице или др. Всички те се обединяват под едно общо име на сайта, наречено домейн. Най-общо това е уеб базиран софтуер, който се инсталира на публичен сървър, чрез който до него имат достъп всички в Интернет. Всеки уеб сайт може да се разглежда чрез браузери, които присъстват на всеки компютър.